Tweet
 

Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky 3d.forbis.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti
Forbis s.r.o.. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Forbis s.r.o.  zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Forbis s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve Forbis s.r.o.
 alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Forcapil. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Forbis s.r.o..

Všetky osobné údaje získava F
orbis s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt, dopyt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.